Formálódás


Sötétlő tájban
ég-magas fáknak
tündöklő árnya
szemedbe árad.


Zúg a kis patak,
csend-úton sétál,
aztán meg szaladva
könnyeden tréfál.


Tudja az irányt,
merre kell folyjon,
szikláknak partját
kerülve folyton.


Simulnak élek,
gömbölydeddé lesz
formájuk végleg.
Változó élet.


Élvezd a víznek
édes játékát!
Érezd az ízben
lelked fájdalmát!


Együtt kell éljél
árnnyal és fénnyel.
Mélytől ne féljél,                                                                                   
szárnyalj az égbe!


(2020.07.23-07.27.)


Tanító "kísértet"


Bárcsak átmehetnék megszürkült múltamba,
időnek kapuján gyermeki koromba!
Édes súlytalanság, pillekönnyű évek.
"Felhők közt szárnyalás sohasem ér véget!"


Hittem ezt naponta, nem csak megszokásból,
szerettem, hogy létem nem fél változástól.
Hiába áradtak képek körülöttem,
szédülést nem bánva, némán csak sürögtem.


Hol vagytok porlepte, önfeledt éveim?
Keresnek csendesen ábrándom léptei.
Szóljatok hangosan! Súgjatok, ha az kell..!
Kísértsetek addig, míg a Napunk felkel!


Gondolatok kötik béklyóba a lábam,
szabadulni ettől, csak ez a fő vágyam.
Időnek kapuját sokszor át kell lépjem,
láncaim tengerét eldobhassam végre.


Taníts, ó, gyermekkor, légy a játszótársam!
Vezess az utamon, szívem vágyát várva!


(2020.02.01.-2020.02.18.)


Kétarcú lány


Kétarcú lány, hová mégy?
Keresed még a Reményt?
Vagy a Sorsod útja vár?                                                                        
Hagyjad, Ő majd Rád talál!


(2020.01.15.)