Léra Wolf

Köszöntöm a kedves olvasókat! Egy dél-borsodi zsákfaluból származom, ott nőttem fel és szívtam magamba Tompa Mihály szellemét, hiszen abban a faluban írta - e neves költő a Gólyához című versét. Már gyermekkoromban nagyon érdekelt az irodalom, de az élet más pályára, más irányba sodort. 2011. óta írok verseket és egy ideje más területekre is merészkedem, mint például az elbeszélő költemény és a regény. Verseim a lelkem belső hangulatát tükrözik, megragadva egy - egy olyan témát, mely áthatja egész énemet, s kérdéseket tesz fel vagy válaszol meg az olvasónak, vagy néha csak egyszerűen feltárja a téma szépségét, valóságát remélve, a kedves olvasó magáénak érzi a leírtakat.